Spyro – Gunshot (prod. Colonel Tyemmy)
NIGERIA MUSIC

Spyro – Gunshot (prod. Colonel Tyemmy)